Skrýt
Nastavení
Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK
Uživatel

Organizace (fakulta a univerzita / instituce)

Přihlašovací údaje

Zde si můžete zvolit uživatelské jméno. Může obsahovat pouze malá písmena anglické abecedy, číslice, tečku, pomlčku a podtržítko. Uživatelské jméno musí být minimálně 2 a maximálně 25 znaků dlouhé.


Zvolte si heslo (minimálně pět znaků). Toto heslo bude sloužit pro přístup ke korpusům ÚČNK.


Napište heslo znovu pro potvrzení.

Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK
  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusům a dalším zdrojům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným nekomerčním účelům.?
  2. V případě publikování konkordancí, kolokací, frekvencí nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich zdroj příslušný korpus a další relevantní práce. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.
  3. Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK (Biblio).
  4. Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení.? ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.