Fork me on GitHub

MluvKonk

Zdrojový soubor konkordance:

Frekvenční distribuce


Made with Shiny from RStudio.

Skip here for English. If reading this on github, the app is live here.

Shrnutí

Nástroj MluvKonk slouží k tomu, abyste si konkordance z mluvených korpusů ČNK řady ORAL vytvořené pomocí rozhraní KonText mohli zobrazit ve formátu, který intuitivněji a přehledněji naznačuje strukturu dialogu (střídání mluvčích, překryvy atp.) než konkordance přímo v KonTextu.

Obrázek napoví víc – úlohou MluvKonku je změnit toto…

Konkordance v KonTextu

… na toto:

Stejná konkordance v MluvKonku

V MluvKonku má každý mluvčí svou vlastní vrstvu (označenou jeho číslem, 00, 01 atd.) a lze tedy jednodušeji sledovat, kdo na koho reaguje, která slova byla pronesena zároveň atp.

Návod

Chcete-li do MluvKonku nahrát vlastní konkordanci, níže je popsán potřebný postup. Než se do něj pustíte, vězte, že vyžaduje, abyste byli registrovanými uživateli ČNK a přihlášeni do aplikace KonText.

V aplikaci KonText:

 1. Vyhledejte libovolným způsobem nějaký dotaz v mluvených korpusech.

 2. V menu klepněte na Zobrazení → Atributy, struktury a metainformace….

 3. V rámečku Struktury zatrhněte struktury sp.num a sp.prekryv:

  Zobrazit struktury sp.num a sp.prekryv

 4. Volbu potvrdíte kliknutím na Použít volby zobrazení na konci stránky:

  Použít volby zobrazení

 5. V menu klepněte na Uložit → CSV a konkordanci si ve formátu .csv stáhněte. Nezapomeňte si poznamenat, kam jste ji uložili.

Zde v nástroji MluvKonk:

 1. Klepněte na záložku Konkordance.

 2. Klepněte na Vybrat soubor pod nadpisem Nahrát vlastní konkordanci.

 3. Vyberte konkordanci ve formátu .csv, kterou jste si před chvílí stáhli z KonTextu.

 4. MluvKonk zobrazuje najednou pouze omezené množství výsledků; navigovat v konkordanci můžete pomocí posunovátka nadepsaného Vybrat stránku.

Omezení

V některých případech není na základě konkordance možné určit, kterému mluvčímu patří první replika v levém kontextu. Potom je taková replika uvedena v samostatné vrstvě s číslem mluvčího ??. Jestli je mluvčí ?? totožný s nějakým ze známých mluvčích musí už uživatel rozhodnout sám na základě obsahu (např. tématická či přímo syntaktická návaznost úseků).

MluvKonk je zatím spíš na hraní, když mu dáte příliš velkou konkordanci (desítky tisíc výskytů), bude mu chvíli trvat, než si s ní poradí, a pokud soubor přesáhne jistou velikost, nenahraje ji vůbec. Snažte se tedy před nahráním konkordanci pečlivě profiltrovat, aby v ní bylo skutečně jen to, co vás zajímá, vybrat z ní pomocí KonTextu jen menší náhodný vzorek, nebo jednoduše kus souboru .csv umazat. Desítky tisíc výskytů stejně není v lidských silách pečlivě ručně projít.

Pokud narazíte na problémy, kontaktujte prosím autora.

English

MluvKonk is a tool for converting CNC spoken corpus concordances into a more user-friendly viewing format than that offered by the KonText concordancer. Visually speaking, its purpose is to turn this…

A concordance in KonText

… into this:

The same concordance in MluvKonk

Unless you speak Czech and/or do research on Czech (in which case, the Czech instructions are right here), it is unlikely to be of much use to you. If you're interested in the Shiny side of things though, drop me a line on github!

License

Copyright © 2015 ÚČNK/David Lukeš

Distributed under the GNU General Public License v3.